social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

مدیرکل

بيشتر

شنبه1403/3/19

20:06:2

126

شنبه 1403/03/19

استاندارد سازی خانه سالمندان، ضرورت جوامع امروز

به گزارش روابط عمومی استاندارد استان آذر بایجان‌شرقی مراکز نگهداری سالمندان دارای استاندارد اجباری و زیر نظر اداره کل برای اخذ گواهی استاندارد قرار دارند.
صحرایی مدیرکل استاندارد استان در جریان بازدید از مرکز نگهداری سالمندان انا ضمن بازدید از قسمت های مختلف آن گفت یکی از وظایف سازمان ملی استاندارد در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان ورود به استاندارد سازی در حوزه خدمات می باشد. مراکز نگهداری سالمندان هم یکی از این مراکز ارائه خدمات به یک قشر حساس جامعه است. مدیرکل استاندارد استان گفت برای اخذ گواهی استاندارد اجباری باید الزامات استاندارد ۱-۱۶۳۵۰ رعایت شود.
وی به کارگیری کارکنان دارای صلاحیت، تامین محیط مناسب، سیستم مدیریتی مناسب، رعایت حقوق اجتماعی، حمایت و حفاظت روحی و روانی، تامین نیازهای اجتماعی وسلامتی، برنامه‌های مراقبتی برای بهبود سلامتی، مدیریت دارویی، غذا و وعده‌های غذایی، ملاقات‌های اجتماعی، مشخصات اتاق، رسیدگی به نگرانی سالمندان و روحیه احساسات آنها را بخشی از ضوابط مورد بررسی در استاندارد سازی خانه سالمندان شمرد و اظهار داشت طبق استاندارد فوق بازرسان اداره کل از مراکز نگهداری سالمندان بازدید و تمامی چک لیست‌های مندرج در این استاندارد را مورد بررسی و پایش قرار می‌دهند.
صحرایی با توجه به افزایش جمعیت سالمند در استان و کشورمان، اهمیت و الزام رعایت استانداردها در مراکز نگهداری از این قشر حساس جامعه را یکی از ضروریات جوامع امروزی دانست و آمادگی اداره کل استاندارد استان را با توجه به اجباری شدن اخذ گواهی استاندارد اعلام کرد.

تصاویر