دسترسی سریع

1397/2/6 پنجشنبه
                                       اطلاعات تماس با مدیر کل                                                                 
 
  
 

ملاقات های مردمی و صاحبان صنایع با  مدیرکل روزهای سه شنبه در ساعات اداری امکان پذیر بوده و عموم شهروندان و صاحبان صنایع می توانند برای طرح نظرات و مشکلات و پیگیری آن ها هماهنگی های لازم رابه عمل بیاورند.
 

 نام و نام خانوادگی : جناب آقای دکتر مصطفی صحرایی

  تلفن ثابت :
      33314474     - 041              
                                           

شماره تلفن دفتر مدیریت :     51057 -041      داخلی 216
                              Sahrai@tabrizu.ac.ir Email :